May 2023

All posts from May 2023

Stöd energiforskare att samla in data

Vårt dotterbolag Checkwatt deltar i ett Europeiskt forskningsprojekt, EVIDENT, tillsammans med Trinity College i Dublin. Projektet arbetar med att förstå hur individer resonerar och fattar beslut i energirelaterade frågor. Denna studie syftar till att förstå hur faktorer som finansiell kunskap och kunnighet i miljöfrågor kan påverka energibeslut. Genom detta hoppas EVIDENT-projektet förstå hur man kan stödja individer att fatta bättre energibeslut och bidra till åtgärder som främjar energieffektivitet.

Om du vill hjälpa forskarna skulle vi uppskatta om du fyllde denna enkät. Det tar cirka 10 minuter. Projektet kommer lotta ut 6 stycken 350 EUR presentkort på Amazon, till de som deltar i undersökningen.

Klicka här för att fylla i enkäten

Läs mer om Evident.

Peter RosengrenStöd energiforskare att samla in data