May 2021

All posts from May 2021

IoT Bridge Webinar

Monday the 21st of June CNets subsidiary IoTBridge organizes a Webinar in cooperation with Stockholm cities Trafikkontoret: “Digitalt beslutsstöd för komplex broinfrastruktur i urbana regioner” at 09:00-11:30 o-clock.

The event targets stakeholders related to bridge maintenance to introduce new digital solutions for bridge managements and maintenance.

The event will feature the following presentations on Swedish:

  • Utmaningar vid förvaltning av åldrande och komplex infrastruktur i täta regioner, Jonas Loberg, Enhetschef Anläggning på Trafikkontoret Stockholm stad.
  • Plattform för digitalt beslutsstöd; Peter Rosengren & John Leander, IoTBridge AB.
  • Broarna i Göteborg – Status och erfarenheter av ny och gammal broinfrastruktur; Mikael Andersson, Trafikkontoret Göteborg.
  • Övervakning av broar i dag och i framtiden; Tony Janhunen, Department Manager, Ramboll.
  • Stora Bælt, pilotprojekt för Maximo Civil Infrastructure; Jonas Back, Associate Partner & IT Architect, IBM.

Peter RosengrenIoT Bridge Webinar